Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji
Wykrywanie lokalizacja wycieków wody i nieszczelności instalacji

Jest to jedna z najbardziej skutecznych technik wykrywania wycieków z instalacji wodnych zarówno w instalacjach wewnętrznych jak wycieków na zewnętrznych sieciach wodociągowych.

Metoda polega na  wypchnięciu sprężonym powietrzem z instalacji wody ,a następnie napełnienie jej   gazem znacznikowym  – mieszaniną  5% wodoru oraz 95 % azotu. Mieszanka gazów  jest niepalna, oraz bez zapachu. Gaz znacznikowy można użyć do badania szczelności ogrzewania podłogowego, instalacji CO, instalacji wodnych , a nawet kanalizacji.

Detektor gazu znacznikowego rejestruje stężenie wodoru na badanych powierzchniach, a w miejscu, gdzie zarejestrowany zostanie najwyższy poziom gazu , będzie najprawdopodobniej miała miejsce nieszczelność instalacji. Metoda ta ściśle współgra z badaniem przeprowadzonym kamerą termowizyjną oraz geofonem. Dla przykładu przedstawiam plan działania w celu wykrycia wycieku z użyciem gazu znacznikowego. 

próba ciśnieniowa – w celu ustalenia z jakiej instalacji w budynku jest wyciek

badanie kamerą termowizyjną : ustalenie przebiegu instalacji ( jest to ważne w przypadku braku rozeznania w przebiegu instalacji ), wskazanie ciepłych lub chłodnych plam w miejscach przebiegu instalacji – miejsc prawdopodobnych wycieków

wykrycie miejsc o największym zawilgoceniu – zawężenie poszukiwań wycieku

nasłuch instalacji geofonem– wskazanie miejsc newralgicznych

próba gazem znacznikowym, wskazanie miejsca o najwyższym stężeniu gazu. W przypadku, jeżeli obszar ten pokrywa się z miejscami, na które wskazały   poprzednie badania, oznacza to, że miejsce wycieku zostało wykryte.

 Połączenie wszystkich powyższych metod badawczych pozwala na bardzo skuteczną lokalizację wyciek wody w budynkach oraz obiektach przemysłowych.

Wykrywanie wycieków na instalacjach hydrantowych oraz sieciach wodociągowych przebiega według podobnego schematu.

Tak wygląda to w teorii a jak wygląda praktyka ? - zapraszam do zakładki REALIZACJE na mojego BLOGA zdjęciowego dokumentującego moje osiągniecia w kwestii wykrywania wycieków wody.

Ważna informacja. Używam gazu znacznikowego pochodzącego od pewnego dostawcy LINDE GAZ Polska, na życzenie klienta mogę przedstawić certyfikat potwierdzający mieszankę gazów, co więcej jestem szczęśliwym posiadaczem uprawnień SEP uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku EKPLOATACJI I DOZORU urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.